Polityka energetyczna

W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego firmy oraz w trosce o środowisko naturalne opracowaliśmy i wdrożyliśmy Politykę energetyczną. Jej podstawowe założenia to:

 • ochrona środowiska naturalnego poprzez
  • stosowanie urządzeń oczyszczających
  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza
  • segregację odpadów
  • akcje rekultywacyjne obszarów przemysłowych
 • wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii poprzez:
  • wykorzystanie energii słonecznej dla celów socjalno- bytowych
  • odzysk energii cieplnej z urządzeń produkcyjnych
 • optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi
 • optymalne zarządzanie energią w firmie poprzez:
  • automatyzację procesów produkcyjnych
  • optymalne wykorzystanie powierzchni produkcyjnych
 • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez:
  • dbałość o infrastrukturę energetyczną
  • pozyskiwanie alternatywnych źródeł energii
 • zwiększenie świadomości pracowników poprzez
  • szkolenia
  • kampanie informacyjne


Film o firmie
Zapraszamy do obejrzenia filmu i bliższego poznania naszej firmy http://dendro.pl/o-nas/
Dendro Poland jednym z Diamentów Forbesa 2015
W województwie wielkopolskim jest 211 firm, które zasłużyły na miano Diamentów Forbesa.  Nasza firma uplasowała się na 4 miejscu rankingu. http://diamenty.forbes.pl/diamenty-forbesa-2015-laureaci-wojewodztwo-wielkopolskie,artykuly,189180,1,1.html
Przyjazna Rekrutacja
18 marca 2014 roku Firma Dendro Poland przystąpiła do koalicji na rzecz przyjaznej rekrutacji.